Thấu cảm và sẻ chia

THIỀN SƯ THÍCH QUANG YÊN

 • Năm sinh: 1975
 • Năm quy y: 1990
 • Chủ đề thuyết pháp: Quan niệm về sự sống và cái chết trong đạo Phật
 • Nơi tu tập: Chùa Địa Tạng (Hà Nội)

THIỀN SƯ THÍCH QUANG YÊN

THIỀN SƯ PHẠM THÀNH HUY

 • Năm sinh: 1967
 • Năm quy y: 1993
 • Chủ đề thuyết pháp: Kinh Kim Cang
 • Nơi tu tập: Chùa Vô Ưu (TPHCM)

THIỀN SƯ PHẠM THÀNH HUY

THIỀN SƯ THÍCH TỪ NHÂN

 • Năm sinh: 1978
 • Năm quy y: 1996
 • Chủ đề thuyết pháp: Phật giáo trong cuộc sống con người
 • Nơi tu tập: Chùa Vạn Phật (TP.HCM)

THIỀN SƯ THÍCH TỪ NHÂN

THIỀN SƯ THÍCH DIỆU MINH

 • Năm sinh: 1972
 • Năm quy y: 2000
 • Chủ đề thuyết pháp: Đạo hiếu
 • Nơi tu tập: Vạn Phước (Bến Tre)

THIỀN SƯ THÍCH DIỆU MINH

THIỀN SƯ THÍCH QUẢNG HÀ

 • Năm sinh: 1970
 • Năm quy y: 1985
 • Chủ đề thuyết pháp: Luật nhân quả báo ứng
 • Nơi tu tập: Chùa Vạn Đức (TP.HCM)

THIỀN SƯ THÍCH QUẢNG HÀ

THIỀN SƯ THÍCH THIỆN MINH

 • Năm sinh: 1973
 • Năm quy y: 1990
 • Chủ đề thuyết pháp: Giải đáp Phật học
 • Nơi tu tập: Chùa Ngọc Minh (Cần Thơ)

THIỀN SƯ THÍCH THIỆN MINH

THIỀN SƯ THÍCH TỪ TÂM

 • Năm sinh: 1970
 • Năm quy y: 2013
 • Chủ đề thuyết pháp: Giác ngộ
 • Nơi tu tập: Phước Tự (TP.Đà Nẵng)

THIỀN SƯ THÍCH TỪ TÂM

THIỀN SƯ THÍCH MINH HOÀNG

 • Năm sinh: 1974
 • Năm quy y: 1999
 • Chủ đề thuyết pháp: Kinh Trung Bộ
 • Nơi tu tập: Chùa Hoàn Bửu (Bình Phước)

THIỀN SƯ THÍCH MINH HOÀNG

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT TÂM

 • Năm sinh: 1969
 • Năm quy y: 1988
 • Chủ đề thuyết pháp: Kinh Pháp Cú
 • Nơi tu tập: Chùa Liên Minh (Lâm Đồng)

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT TÂM

THIỀN SƯ THÍCH TUỆ TÂM

 • Năm sinh: 1966
 • Năm quy y: 2004
 • Chủ đề thuyết pháp: Từ bi hỷ xả
 • Nơi tu tập: Phước Điền (Châu Đốc)

THIỀN SƯ THÍCH TUỆ TÂM

Tử vi ứng dụng